1393-برنامه رادیویی خشت و خیال:نظریه پردازی در معماری

عنوان برنامه رادیویی: خشت و خیال  عنوان بحث:نظریه پردازی در معماری   کارشناس:آزاده شاهچراغی  مجری:علی اعطا   تهیه کننده و کارگردان:فرامرز علیخانی    پخش:شبکه رادیویی فرهنگ  تولید و پخش:1393

لینک فیلم برنامه رادیویی خشت و خیال:نظریه پردازی در معماری

لینک خبر: گفتگو پیرامون “ضعف نظریه ی معماری” در رادیو فرهنگ