1392-مراسم رونمایی از ویژه نامه “معمار زن ایرانی”-فصلنامه معماری و ساختمان

فصلنامه معماری و ساختمان

عنوان رویداد: “مراسم رونمایی از ویژه نامه “معمار زن ایرانی”-فصلنامه معماری و ساختمان”  لیست منتخبین:دکتر آزاده شاهچراغی  برگزارکننده: فصلنامه معماری و ساختمان مکان:فرهنگسرای ابن سینا   تاریخ:1392