1390-جلسه معرفی و نقد کتاب “پارادایم های پردیس”

Persian Garden
Persian Garden
Persian Garden

جلسه معرفی و نقد کتاب: “پارادایم های پردیس” سخنران:دکتر آزاده شاهچراغی پنل:دکتر علیرضا بندرآباد- دکتر کاوه بذرافکن  برگزارکننده: انجمن دانشجویی  مکان: دانشکده هنر و معماری تهران مرکز -سالن 107  تاریخ:1390