1389- دومین همایش معماری و سینما

Cinema And Architecture
Cinema And Architecture

عنوان سخنرانی: “بررسی ضرورت ها و پیامدهای بازنمایی شهر و معماری در آثار سینمایی”دومین همایش سینما و معماری” سخنران:دکتر آزاده شاهچراغی و دکتر علیرضا بندرآباد   برگزارکننده: فرهنگستان هنر  مکان: مجموعه فرهنگی اسمان   تاریخ:1389  جوایز:مقاله برتر و برگزیده