1389-داوری مسابقه حرفه ای معماری

داوری مسابقه معماری
داوری مسابقه معماری

عنوان رویداد: مسابقه بزرگ طراحی معماری الگوی ساختمان دانشکده ها  هیات داوران:دکتر اعتصام-دکتر دیبا-دکتر ماجدی-دکتر صارمی-دکتر هاشم نژاد-دکتر آزاده شاهچراغی- دکتر علیرضا بندرآباد  برگزارکننده: معاونت عمران و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ:1389

لینک گزارش رویداد