1389-برنده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل:پارادایم های پردیس

جایزه کتاب فصل ایران
جایزه کتاب فصل ایران

عنوان رویداد: برنده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل  لیست منتخبین:دکتر آزاده شاهچراغی  برگزارکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-خانه کتاب ایران مکان:خانه کتاب    تاریخ:1389