1389-برنده جایزه افتخار نخستین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی

جایزه افتخار دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی
جایزه افتخار دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی

عنوان رویداد: برنده چهاردهمین دوره جایزه کتاب فصل  لیست منتخبین:دکتر آزاده شاهچراغی  برگزارکننده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-خانه کتاب ایران مکان:خانه کتاب    تاریخ:1389