1389-کوشک-باغ

کوشک-باغ

سخنرانی با عنوان: کوشک-باغ  سخنران:دکتر آزاده شاهچراغی  برگزارکننده:انجمن مفاخر معماری ایران  مکان: خانه هنرمندان-سالن امیرخانی  تاریخ:15 اسفند 1389

 Lecturer: Azadeh Shahcheraghi