فیلم آموزشی

علاوه بر دوره های آموزشی  گروه پرهیب  که در قالب دوره های حضوری ، غیرحضوری ( آنلاین یا آفلاین) ، ورکشاپ و کارگاه تخصصی در همکاری با موسسات و مراکز معتبر و یا به صورت مستقل برگزار می شود، فیلم های آموزشی در حوزه معماری، منطر، شهرسازی، طراحی شهری   و آموزش نرم افزارهای تخصصی نیز تهیه و  ارائه می شود.