دکتر آزاده شاهچراغی

دکتر آزاده شاهچراغی : معمار، طراح پژوهشگر، نویسنده- عضو هیات علمی ، دانشیار -و از 1396 به مدت سه سال مدیرگروه معماری – در دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است.

فعالیت حرفه ای در حوزه معماری و معماری منظر از سال 1381 آغاز شد و  از 1389 استودیو معماری پرهیب را به همراهی دکتر علیرضا بندرآباد تاسیس کرد.وی دارای پروانه پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران و طراح پروژه های متعدد در دفتر خود و نیز در همکاری با مهندسین مشاور بوده ، از جمله پروژه های:طراحی داخلی،معماری و معماری منظر مثل طراحی باغ ایرانی در ژنوِ سوییس، بازطراحی پارک بعثت تهران، طراحی چندین پارک در شهر جدید امیرکبیر در اراک، طراحی باغ ایرانی در سیرجان، عضو گروه مشاوره طراحی باغ ایرانی در اکسپو چین و ….است. پیش از تاسیس استودیو معماری پرهیب با مهندسین مشاور  خانه سازی ایران-امکو ایران-گامما- و شرکت فرنهاد در پروژه های متعدد همکاری داشته و همچنین داور چهار مسابقه ملی طراحی معماری و معماری منظربوده است.

از پژوهش ها و تالیفات وی می توان به  کتاب  “پارادایم های پردیس” ، “محاط در محیط” و “انگاره های معمارانه منظر” و همکاری در نگارش کتاب هاب “گلگشت ایرانی”، “باغ ایرانی:حکمت کهن، منظر جدید” و انتشار بیش از نود مقاله علمی اشاره کرد. همچنین مدیرپژوهش معماری و دستیار دبیر نمایشگاه مفهومی”باغ ایرانی:حکمت کهن ،منظر جدید “در موزه هنرهای معاصر تهران1383-مدیر پژوهش نمایشگاه “گلگشت ایرانی”در کاخ – موزه گلستان در 1396 ،   داور نشریات علمی- پژوهشی داخل کشور و نشریات علمی بین المللی- ارائه بیش از سی سخنرانی تخصصی در حوزه معماری و معماری منظربوده است. و نیز با دانشگاه دیکین در استرالیا  و با دپارتمان منظر دانشگاه ساپینزا در ایتالیا برای داوری یا مشاوره رساله های دکتری همکاری داشته است.

اوتاکنون 9 جایزه ملی و بین المللی در حوزه طراحی و پژوهش دریافت کرده از جمله برنده جایزه کتاب سال ایران در سال 1390 است.  همچنین برنده جایزه کتاب فصل ایران در تابستان 1389-برنده جایزه افتخار دوسالانه کتاب های معماری و شهرسازی 1389- برنده جایزه کتاب سال ابن سینا 1396- برنده جایزه کتاب برتر دوسالانه کتاب های معماری و شهرسازی 1396- کسب رتبه بهترین کتاب ماه موسسه معتبر خانه کتاب ایران در بهمن 1398- کسب رتبه های نخست درمسابقات طراحی معماری از جمله” برج های مسکونی یادمان اردبیل”- “مجموعه ورودی کارخانجات آپاداناسرام”- “طرح مفهومی کوشک جهانی”.

برگزاری چهار نمایشگاه کلاژ و آثار معماری- همکاری در تهیه فیلم های مستند با عناوین”باغ فرش های ایرانی”، مستند “ناآباد” در مورد نماهای شهری و فیلم در دست تدوین “تاثیر معماری بر روان و رفتار شهروندان” و نیز همکاری در برنامه های تلویزیونی و رادیویی را در کارنامه فعالیت های فرهنگی خود دارد.