آموزش حضوری

دوره های آموزشی  گروه پرهیب   در قالب دوره های حضوری ، غیرحضوری ( آنلاین یا آفلاین) ، ورکشاپ و کارگاه تخصصی در همکاری با موسسات و مراکز معتبر و یا به صورت مستقل برگزار می شود.